innpatunet

Inn på Tunet – Stall Stølan

Inn på tunet
Inn på tunet gård skal tilrettelegge og kvalitetssikre velferdstjenester knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Aktivitetene skal gi meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel. Barn – og unge, mennesker med rusproblemer, funksjonshemmede og eldre kan nytte seg av tilbudet innpå tunet.
For å bli en innpå tunet gård må gården godkjennes gjennom Matmerk og deres krav til HMS og KSL. for mer info om Matmerk og Innpå tunet les her..

innpatunetLogo   matmerkLogoFooter

Inn på tunet – Stall Stølan
Stall Stølan har vert inn på tunet gård siden 1998 og er godkjent etter Matmerk sine krav. Vi tilbyr oppgaver som gir meningsfylte dager med mestring, utvikling og trivsel. Arbeidstrening, barn og unge er hovedfokus på Stall Stølan sine inn på tunet dager. Vi har et meget godt samarbeid med skole, barnevern og offentlige instanser for opplæring og arbeidstrening.

På Stall Stølan har vi hest, hund, katt og høner og aktivitetene blir knyttet opp til dette. Dyrene lager unike situasjoner for positive opplevelser og mestringssituasjoner. Teoretiske fag fletter vi inn i praktiske gjøremål. Ørene hører, hjernen tenker, hendene gjør og øynene ser resultatet. Dette gir økt forståelse og mening for oppgavene. Læringskoder knekkes og forståelsen blir større.

Vi føler oss veldig heldige, disse dagene med inn på tunet gir mening! Det å få oppleve gleden å se kontakten de har med dyrene og eieforholdet de har i gården varmer.

«Rom for alle, blikk for den enkelte»

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *