Føll 2016

Det er alltid like spennende hvert år når det nærmer seg følling og i år venter Stall Stølan tre føll. Frøya, Snerra og Hvönn er bedekt med tre ulike hingster så det skal bli gøy å se hva de enkelte hestene vil gi oss.

Frøya er den som trolig vil følle først og i år som i fjor venter hun føll etter Glitnir. Fjoråretsføll ble en vakker, stor og reist hoppe med lovende gangarter.