Inn på Tunet – Stall Stølan

Inn på tunet
Inn på tunet gård skal tilrettelegge og kvalitetssikre velferdstjenester knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Aktivitetene skal gi meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel. Barn – og unge, mennesker med rusproblemer, funksjonshemmede og eldre kan nytte seg av tilbudet innpå tunet.
Fortsett å lese Inn på Tunet – Stall Stølan